توزيع نيروي برق سمنان

شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان در تاريخ 25/12/70به صورت شرکتهاي سهامي خاص تأسيس و طي نامه شماره 89171 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيده است و برابر صورنجلسه مجمع عمومي فوق العاده 7/12/78 محل شرکت از تهران به سمنان بلوار قدس شرکت برق منطقه اي سمنان منتقل گرديد و در تاريخ 5/12/79 تحت شماره 2623 در اداره ثبت سمنان به ثبت رسيد.آخرين اساس نامه آن در تاريخ 18/12/80 به تصويب رسيده است و در حال حاضر شرکت جزء شرکتهاي زير مجموعه مادر تخصصي توانير مي باشد و مرکز اصلي شرکت واقع در سمنان است .

نظرات کاربران

متن نظر شما چیست

اطلاعات تماس

  • تلفن : ۳۱ الی ۸۸۳۳۹۸۳۰
  • فکس : ۸۸۳۳۹۸۳۰
  • آدرس : جلال آل احمد بین کارگر و چمران خ پروانه پ ۱۰ واحد ۶

چرا ما را انتخاب کنید ؟

مشتری مداری

شرکت دانش فن آوری راهگشایان زمان (دفراز) توجه به نیاز مشتری را سرلوحه تمام فعالیت های خود قرار داده است.

نوآوری

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.
کارشناسان ما در دفراز سعی در شناخت مسایل از زوایای دیگر دارند تا بتوانند راهکاری جدید برای حل مسئله ارایه نمایند

تجربه

دفراز با تجربه بیش از یک دهه و ارایه خدمات به مشتریان فراوان ، سعی در ایجاد راهکار های نرم افزاری برای سازمان ها گوناگون نموده است.