سيستم مديريت قراردادها

 داشتن سيستمي که بتوان در آن اطلاعات مربوط به قراردادها را در آن ثبت و ذخيره کرد و در مواقع لزوم با مراجعه به آن اطلاعات و خروجي هاي مناسب را از آن استخراج نمودد از لازمه هاي هر سازماني ميباشد لذا بسته پيشنهادي سيستم مديريت قرارداد ها اين فرصت را در اختيار سازمان ها قرار ميدهد تا با بهره گيري از اين سيستم مديريت کليه قراردادهاي خود را اعم از ثبت و کنترل اطلاعات قرادادي ، کارت پيمان ، اسناد، الحاقيات و تضامين قردادي را برعهده گيرد. بطور کلي هدفمندي اصلي اين سيستم پايش قرارداد از لحاظ حقوقي مي باشد 


امکانات سيستم

  • ثبت و مديريت قرارداد ها
  • امکان ثبت و مديريت الحاقيه مبلغ و مدت قرارداد
  • امکان آلارم دهي پايان قرارداد ، تاريخ تضامين و ... به کارشناس امور قرارداد ها ، شرکت طرف قرارداد و ناظر
  • امکان تعريف متره و فهرست بهاي قرارداد
  • امکان محاسبه تاخيرات مجاز قرارداد ها

نظرات کاربران

متن نظر شما چیست