شرکت دانش و فناوری راهگشایان زمان، توسط جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه های تهران، شریف و امیرکبیر تأسیس گرديده و با رویکردی دانش محور به ایفای نقش در عرصه فناوری اطلاعات ملی مشغول می باشد. جهت گیری راهبردی این شرکت براساس تمرکز بر نیازمندیهای خاص مشتریان و ارائه راه حل های سفارشی مطابق با نیازمندیهای خاص آنها و اجتناب از عام انگاری و بازارگرایی در ارائه محصولات و خدمات می باشد. هدف غایی این شرکت برقراری ارتباط اثربخش با مشتریان محدود و کسب درک عمیق به نیازمندیهای آنان و نهایتاً ارائه راه حل های اثربخش فناوری اطلاعات و سازمانی جهت رشد و بالندگی هرچه بیشتر مشتریان خویش است.

واحد فني و پشتيباني دفراز مجموعه اي از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي معتبر کشور مي باشند که با حفظ ارتباط با بدنه آکادميک کشور در جهت ايجاد راهکار هاي عملياتي فناوري اطلاعات در سازمان هاي ايراني تلاش مي کنند. 

واحد فروش دفراز وظيفه ايجاد بازار و معرفي محصولات جديد شرکت به مشتريان را دارا مي باشد. اين واحد شامل 2 بخش فروش نرم افزارهاي جامع بازرگاني به لين و همچنين سامانه الکترونيکي نگهداري اطلاعات متقاضيان(سانا) مي باشد.

واحد آموزش دفراز وظيفه آموزش و آماده سازي مشتريان دفراز را جهت استفاده هرچه بهتر از سامانه هاي نصب شده در سازمان مشتري را بر عهده دارد. واحد آموزش دفراز رسالت همراهي با مشتريان را سرلوحه فعاليت هاي خود نموده است.

  • ماموريت
  • ارزش ها
  • چشم انداز

توليد و ارائه محصولات نرم افزاري متناسب با نياز مشتري و تاکيد بر تامين رضايت آنها

 ( احترام به حقوق مشتري ( مشتري مداري اثرگذاري مثبت بر اقتصاد مسئوليت در قبال تعهدات خود نوآوري و خلاقيت  احترام به ذينفعان کار تيمي 

چشم انداز دفراز تبديل شدن به سازماني يادگيرنده، انعطاف پذير و پويا در عرصه فناوري است. جهت نيل به اين چشم انداز در يک سازمان عرضه کننده فناوري چهار بعد اصلي سازمان، بازار، فناوري و محصولات مي بايست با يکديگر هماهنگي بالايي داشته و بتوانند نقش آفريني لازم را در تعيين جهت گيري هاي شرکت ايفا نمايند.