موسسین شرکت

شرکت دانش و فناوری راهگشایان زمان، توسط جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه های تهران، شریف و امیرکبیر تأسیس گرديده و با رویکردی دانش محور به ایفای نقش در عرصه فناوری اطلاعات ملی مشغول می باشد. جهت گیری راهبردی این شرکت براساس تمرکز بر نیازمندیهای خاص مشتریان و ارائه راه حل های سفارشی مطابق با نیازمندیهای خاص آنها و اجتناب از عام انگاری و بازارگرایی در ارائه محصولات و خدمات می باشد. هدف غایی این شرکت برقراری ارتباط اثربخش با مشتریان محدود و کسب درک عمیق به نیازمندیهای آنان و نهایتاً ارائه راه حل های اثربخش فناوری اطلاعات و سازمانی جهت رشد و بالندگی هرچه بیشتر مشتریان خویش است.

  • ماموريت
  • ارزش ها
  • چشم انداز

توليد و ارائه محصولات نرم افزاري متناسب با نياز مشتري و تاکيد بر تامين رضايت آنها

 ( احترام به حقوق مشتري ( مشتري مداري اثرگذاري مثبت بر اقتصاد مسئوليت در قبال تعهدات خود نوآوري و خلاقيت  احترام به ذينفعان کار تيمي 

چشم انداز دفراز تبديل شدن به سازماني يادگيرنده، انعطاف پذير و پويا در عرصه فناوري است. جهت نيل به اين چشم انداز در يک سازمان عرضه کننده فناوري چهار بعد اصلي سازمان، بازار، فناوري و محصولات مي بايست با يکديگر هماهنگي بالايي داشته و بتوانند نقش آفريني لازم را در تعيين جهت گيري هاي شرکت ايفا نمايند.