شرکت راه آهن راه

مهندسين مشاور راه‌آهن راه در سال 1360 توسط جمعي از مديران و کارشناسان مهندسين مشاور ايران-کامپساکس جهت ارائه خدمات مشاوره مهندسي تأسيس گرديد.

اين شرکت به‌عنوان يکي از مشاوران شناخته‌شده و تراز اول در کشور مفتخر است در طي حدود 35 سال فعاليت مستمر در بيش از 250 پروژه مطالعاتي و نظارتي راه‌آهن، آزادراه، راه و ... در اقصي نقاط ايران خدمت‌رساني و رضايت کارفرمايان را جلب نموده است.

مهندسين مشاور راه‌آهن راه در طول فعاليت خود با پايبندي به صداقت، کيفيت و رويکرد مشتري مداري و اخلاق حرفه‌اي و با تکيه بر کارشناسان و متخصصين خبره و باانگيزه همراه با به‌کارگيري دانش روز نسبت به ارائه خدمات مشاوره، طراحي و نظارت و مديريت حرفه‌اي پروژه‌هاي زير بنايي و عمراني با کيفيت مطلوب در نقاط مختلف کشور در قالب همکاري با نهادهاي کارفرمايي ازجمله وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي مسئول بر طرح‌هاي اجرايي زيربنايي، شهرداري‌ها، استانداري‌ها و ساير ارگان‌هاي ذي‌دخل در جمهوري اسلامي ايران و همچنين قراردادهاي مختلف همکاري با بخش خصوصي اقدام نموده است. اهم حوزه‌هاي فعاليت اين مهندسين مشاور به شرح زير مي‌باشد:

راه‌آهن و قطار شهري راه و آزادراه مديريت طرح و قراردادهاي طرح و ساخت (EPC) نفت و گاز (در شرف فعال‌سازي و توسعه) ساختمان و شهرسازي (در شرف فعال‌سازي و توسعه)