سيستم بانک اطلاعاتي پيمانکاران، تامين کنندگان و مشاورين

فرايند شناسايي و دريافت اطلاعات پيمانکاران، تامين کنندگان و مشاوران از فرايندهاي اصلي هر سازماني محسوب مي گردد که با پياده سازي اين فرآيند نتايج مفيدي چون بالا رفتن کيفيت کالا و خدمات و همچنين کاهش هزينه ها را براي سازمان ها و شرکت ها در پي خواهد داشت. همچنين  يکي از معيارهاي توانمند ساز در مدل تعالي سازماني و ايزو توجه به اين فرايند مهم مي باشد. لذا بسته نرم افزاري بانک اطلاعات پيمانکاران ، تامين  کنندگان و مشاوران با دريافت  اطلاعات  به صورت آنلاين و مرحله به مرحله از متقاضيان  اين فرصت را در اختيار سازمان ها قرارمي دهد که با تعريف فرم ها و مدل هاي ارزيابي براي گروه ها و گرايش هاي مختلف کالايي و خدماتي  قابليت هاي  فني و تخصصي متقاضيان را  مورد ارزيلبي قرار دهد، تا در مواقع لزوم براساس فعاليتهاي مورد نياز سازمان از متقاضيان ليست کوتاه استخراج نمايد


 • ثبت نام اينترنتي زنجيره تامين سازمان(پيمانکاران و تامين کنندگان)
 • مديريت فرم هاي ثبت نام برا ي هر گروه از زنجيره تامين (داراي فرم ساز)
 • امکان اطلاع رساني از طريق پيامک و فکس (سرور هاي تعريف شده داخلي سيستم)
 • امکان اطلاع رساني الکترونيکي اطلاعيه ها، بخش نامه و دستور العمل ها به زنجيره تامين
 • امکان اعمال پرداخت الکترونيک
 • امکان ارزيابي اطلاعات و امتيازدهي
 • تهيه وندور ليست هاي آنلاين براي کالا ها و گرايش هاي کاري مختلف و ارايه الکترونيکي آن به واحد هاي تدارکاتي
 • تهيه گزارشات جامع


امکانات سيستم

 • امکان خود اظهاري اينترنتي پيمانکاران و تامين کنندگان و جمع آوري اطلاعات ايشان به همراه اسکن تمامي مدارک
 • امکان طبقه بندي شرکت ها و تخصيص کارشناسان ارزياب به هر پرونده
 • امکان تعريف فرم ارزيابي با تعيين شاخص ها و ضرايب براي هر حوزه کاري
 • محاسبه امتياز ارزيابي توسط سيستم
 • امکان مديريت برنامه بازديد از محل سازندگان و ثبت گزارشات بازديد
 • امکان گزارشگيري از پيمانکاران و تامين کنندگان صلاحيت دار


اسناد مرتبط

پيوند هاي مرتبط