سامانه الکترونيکي نگهداري اطلاعات متقاضيان (سانا)

سيستمي کاملا اينترنتي و تحت وب بوده در جهت تسهيل در دريافت اطلاعات از متقاضيان سازمان ها و موسسات مي باشد و اين فرايند دريافت اطلاعات بصورت مرحله به مرحله با پشتيباني از يک ماژول فرم ساز جهت دريافت اطلاعات مورد نياز سازمان ها امکان پذير است.

اگر کسب ‌وکار خود را به صورت فردي يا گروهي اداره مي‌نماييد مي توانيد با بهره گيري مناسب از تمام ظرفيت ها، امکانات سامانه الکترونيکي و نگهداري اطلاعات از متقاضيان (سانا)  فرآيند دريافت، ذخيره، نگهداري اطلاعات و سوابق متقاضيان را به نحو مطلوبي کنترل و مديريت نماييد .

سامانه الکترونيکي و نگهداري اطلاعات از متقاضيان (سانا)، سيستمي کاملا اينترنتي و تحت وب بوده در جهت تسهيل در دريافت اطلاعات از متقاضيان سازمان ها و موسسات مي باشد و اين فرايند دريافت اطلاعات بصورت مرحله به مرحله با پشتيباني از يک ماژول فرم ساز جهت دريافت اطلاعات مورد نياز سازمان ها امکان پذير است.


سامانه الکترونيکي و نگهداري اطلاعات از متقاضيان (سانا) را مي توان نرم افزاري به منظور کنترل و سازماندهي اسناد، پرونده ها، تعريف گردش کار، ارجاعات و همچنين ارزيابي از پرونده متقاضيان در راستاي رتبه بندي و دسته بندي متقاضيان و منابع موجود در يک سازمان يا کسب و کار تعريف نمود. به عبارت ديگر سامانه الکترونيکي و نگهداري اطلاعات از متقاضيان (سانا) يک نگرش سيستماتيک براي کنترل، نظارت، سازماندهي، ذخيره، بازيابي، جستجو اسناد و منابع با فرآيند تعريف گردش کار است.


مزايا استفاده از سامانه الکترونيکي نگهداري اطلاعات متقاضيان ( سانا )

 • کمک در جهت رتبه بندي، دسته بندي و امتياز دهي به اعضاء
 • کمک در جهت بهبود ارتباط و تعامل دو طرفه با اعضاء از هر جايي حتي خارج از محل کار
 • نظارت و کنترل دقيق  بر فرآيند کسب و کار و بررسي دقيق پرونده اعضاء حتي خارج از محل کار
 • امکان تکميل فرم هاي مربوط به انجمن، اتحاديه،... توسط  اعضاء از طريق بستر اينترنت
 • امکان تعريف روال هاي کاري بر روي سامانه جهت عضوگيري از اعضاء
 • امکان تعريف روال هاي برگزاري دوره هاي آموزشي يا دوره هاي ديگر
 • امکان پرداخت هاي اينترنتي  از طريق درگاه هاي بانکي
 • و مزايا  بيشتر ...


امکانات و قابليت هاي سامانه الکترونيکي نگهداري اطلاعات متقاضيان (سانا)

در سامانه الکترونيکي نگهداري اطلاعات متقاضيان (سانا) ما طيفي از اقدامات و امکانات و قابليت هايي که منجر به ساده‌تر شدن فعاليت ‌هاي شما مي‌شوند را معرفي مينماييم .

 • امکان ثبت، بارگذاري و آرشيو اسناد و پرونده ها متقاضيان
 • امکان خود اظهاري توسط متقاضيان بصورت آنلاين و مرحله به مرحله
 • قابليت توليد فرم با استفاده از ماژول (موتور) فرم ساز
 • قابليت تعريف انواع فرم هاي اداري، سازماني، فني، ارزيابي، ...
 • تعريف فرم هاي اطلاعات پايه ويژه سازي شده
 • امکان پرداخت از طريق درگاه هاي  اينترنتي شبکه شتاب بانکي
 • قابليت ارجاع دسته بندي پرونده متقاضي به اشخاص ديگر
 • امکان تعريف سطوح مختلف دسترسي به ساختار بدون محدوديت
 • امکان تعريف سطوح کاربري و مجوز دسترسي ها
 • قابليت ارجاع بخشي از اسناد و پرونده ها به اشخاص ديگر
 • قابليت تعريف کاربران متعدد با سطح دسترسي ها و فعاليت هاي مختلف به سيستم
 • قابليت تعريف چرخه (گردش) کار
 • امکان  تعريف فرم ارزيابي و همچنين مدل هاي ارزيابي جهت ارزيابي از متقاضيان
 • انواع گزارشگيري  متنوع و مديريتي از پرونده ها و هر فيلد مورد نظر
 • امکان پيوست و ضمائم فايل، مستندات و مکاتبات به پرونده ها
 • تعريف و مديريت فرم هاي روال هاي ثبت نام از متقاضيان
 • امکان تعريف گروه کاري و گروه بندي هاي کاري

امکان اطلاع رساني به کاربران و متقاضيان از طريق ارسال پيامک ( بصورت فردي يا گروهي )